ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ απευθύνεται:
 
  • Στους Έλληνες καταναλωτές, εμπόρους και επαγγελματίες  για να γνωρίσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις – μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.
  • Σε κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, δημοσιογραφικούς και επαγγελματικούς φορείς για συνεργασία.
  • Σε όλες τις παραγωγικές-μεταποιητικές, επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ώστε να πιστοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία.