ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η πλειοψηφία των μετοχών της επιχείρησης να ανήκουν σε Έλληνες και η έδρα αυτής να βρίσκεται εντός της Ελλάδας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Παραγωγή των προϊόντων σε εργοστάσια στην Ελλάδα.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Πιστοποίηση της ελληνικότητας των προϊόντων.

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.  


ΜΑΘΕΤΕ ΠΡΩΤΟΙ

Στα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ ξέρουμε τα οφέλη του να είμαστε όλοι οι Έλληνες ενωμένοι.
Στήριξε την οικονομία του τόπου μας, στήριξε εσένα.