ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ

Εκτός από την πιστοποίηση και τη σήμανση των ελληνικών επιχειρήσεων με το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ σύμφωνα με τα κύρια και ποιοτικά κριτήρια απονομής η χρήση του σήματος καθίσταται εφικτή και σε ένα προϊόν εφόσον αυτό συγκεντρώνει τις παρακάτω προδιαγραφές:
 
• Η βασική Α’ ύλη που χαρακτηρίζει το προϊόν και ταυτίζεται με την μορφή κατανάλωσης είναι Ελληνικής προέλευσης και αναγράφεται στη συσκευασία.
• Τα συστατικά ή οι Α’ ύλες που χρησιμοποιούνται , ανεξαρτήτως προέλευσης , τυγχάνουν επεξεργασίας σε Ελληνικά εργοστάσια ώστε το τελικό προϊόν , μεταποιημένο,  να έχει δεχθεί ικανή προστιθέμενη αξία από εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές.