ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. 
ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
 
Η εταιρεία Χρυσά Αυγά Α.Ε. πιστοποιήθηκε από την ΕUROCERT με βάση το «Πρότυπο Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – μέλη το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ». Η Χρυσά Αυγά Α.Ε. εντάχθηκε έτσι στην «κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

Η Εταιρεία ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1996 από δύο μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες την Π. Σκούρτης ΑΒΕΕ και την Σ .Παπαγιάννης ΑΕ  που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παραγωγής  και εμπορίας των φρέσκων αυγών από το 1956. Οι μονάδες βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας και Χιλιομόδι Κορινθίας και η Έδρα της Εταιρείας είναι στην Κηφισιά.Η Εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»  από το 2017 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται