Χ ΚΑΙ Ν ΝΑΤΣΑΚΑΚΟΣ ΑΕΒΕ

Η εταιρεία VIOSPIRAL έχοντας παρουσία στον κλάδο των Υδραυλικών ειδών, της Ελληνικής αγοράς, από το 1974 ξεκίνησε τη διαδρομή της από τον Πειραιά όπου και δημιουργήθηκε ο πρώτος χώρος παραγωγής, από τους ιδρυτές της επιχείρησης  Χρυσόστομο και Νικόλαο Νατσακάκο. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της παραγωγής και των γραφείων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη ενώ ένας δεύτερος χώρος κεντρικών αποθηκών έχει κατασκευαστεί στην περιοχή των Οινοφύτων.  Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2023 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.