ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ

Η εταιρεία ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ Ε. Ε. έχοντας παρουσία στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας παραδοσιακού Αυγοτάραχου της Ελληνικής αγοράς, από το 1999 ξεκίνησε τη διαδρομή της από το Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας το 1856 από την οικογένεια ψαράδων Τρικαλινός.

Το πρώτο πιστοποιημένο εργαστήριο επεξεργασίας Αυγοτάραχου δημιουργήθηκε από το Ζαφείρη Τρικαλινό – σημερινό Πρόεδρο της Τρικαλινός και αρχηγό της τέταρτης γενιάς στην οικογενειακή επιχείρηση- το 1999 όπου λειτούργησε μέχρι το 2007. Την ίδια χρονιά επετεύχθη η ολοκλήρωση της κατασκευής της πρώτης υπερσύγχρονης και πρότυπης μονάδας παραγωγής αυγοτάραχου και αλίπαστων το 2007 στη Δάφνη και η ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας της εταιρίας.

 Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.