ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ

Η εταιρεία ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΠΕ έχοντας παρουσία στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας, της Ελληνικής αγοράς, από το 1981 ξεκίνησε τη διαδρομή της από Αχαρνές ( Αττικής) όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιό της, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Δημήτρη Παπαδά. Το 2006 η εταιρεία  μεταφέρθηκε στις νέες υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις  συνολικής  κάλυψης 4.000 τ.μ. στο ΒΙ.ΠΑ (βιομηχανικό πάρκο) Αυλώνα, όπου δραστηριοποιείται μέχρι και σήμερα . Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2021 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.