ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ

Η εταιρεία Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. έχοντας παρουσία στον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελληνικής αγοράς από τη δεκαετία του ‘70 ξεκίνησε τη διαδρομή της από τα Ιωάννινα όπου και ιδρύθηκε από το Θεόδωρο Νιτσιάκο. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις των εργοστασίων της βρίσκονται στα Ιωάννινα και στην Άρτα. Η Θ. Νιτσιάκος Α.Β.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2014 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιητικά κριτήρια που απαιτούνται.