ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ

Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., έχοντας παρουσία στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας, της Ελληνικής αγοράς από τη δεκαετία του 1920, ξεκίνησε τη διαδρομή της από τις Φέρρες της Δυτικής Θράκης, όπου και δημιουργήθηκε ο πρώτος αλευρόμυλός της από τον ιδρυτή της τον Γεώργιο Ουζουνόπουλο. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του Μύλου με πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό BUHLER, σύγχρονες γραμμές ανάμιξης και συσκευασίας και γραμμή βιολογικού πετρόμυλου, βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη με αποθηκευτικούς χώρους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δίκτυα διανομής σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία έχει διακριθεί στα Bravo Sustainability Awards με το βραβείο «Bravo Environment» το 2015, με το βραβείο «Bravo Environment» και το «Bravo Society» το 2017, καθώς και με το βραβείο «Bravo in Action» το 2018 και έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» το 2019 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.