ΛΟΥΞ

Η εταιρεία ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε. έχοντας παρουσία στο κλάδο των αναψυκτικών της Ελληνικής αγοράς από το 1950 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την οδό Παντοκράτορος στην Παλαιά Πόλης της Πάτρας όπου και ιδρύθηκε από τον Παναγιώτη Μαρλαφέκα. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Κεφαλόβρυσο Σαραβαλίου στην Πάτρα. Η ΛΟΥΞ Μαρλαφέκας Α.Β.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2013 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.