ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ

 Η εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ έχοντας παρουσία στον κλάδο της οινοποιίας , της Ελληνικής αγοράς, από το  1986 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Αργολίδα όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο οινοποιείο της, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Γιώργο Σκούρα. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του οινοποιείου βρίσκονται στην περιοχή της Νεμέας, όπου και βρίσκονται τα περισσότερα από τα αμπέλια της επιχείρησης.  Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2019 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.