ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Η εταιρεία Κτήμα Γεροβασιλείου ΑΕ έχοντας παρουσία στον κλάδο της οινοποιίας , της Ελληνικής αγοράς, από το 1981 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Επανομή Θεσσαλονίκη όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιό της, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Ευάγγελο Γεροβασιλείου. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του οινοποιείου, που βρίσκεται στην Επανομή Θεσσαλονίκης,  συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2016 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.