ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η εταιρεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ έχοντας παρουσία στην Ελληνική αγορά από το 1939 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Καλαμάτα όπου ο Χρήστος Παπαδημητρίου δημιούργησε μια μικρή παραγωγική μονάδα που δραστηριοποιούταν στο εμπόριο και την εξαγωγή τοπικών προϊόντων της Καλαμάτας. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της βρίσκονται στη Θουρία Μεσσηνίας. Η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΒΕΤ έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2014 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.