ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ


Η Φάρμα Κουκάκη ιδρύθηκε το 2001 και έχει έδρα τους Κάτω Αποστόλους του Κιλκίς. Το 2009, η ταχύτατη ανάπτυξη της οδήγησε σε δημιουργία υπερσύγχρονου εργοστασίου, πάντα στο απόλυτα φυσικό περιβάλλον του κάμπου των Κάτω Αποστόλων, για την  παραγωγή υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικών προϊόντων με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2020 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.