ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ έχοντας παρουσία στον κλάδο της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων σε κατεψυγμένα γεύματα, της Ελληνικής αγοράς, από το 1989 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Αττική όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργαστήριο της, από την ιδρύτρια της επιχείρησης, Ελένη Νικολοπούλου. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Περιστερίου. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2022 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.