Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ

Η εταιρεία  Ε. ΘΥΜΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχοντας παρουσία στον κλάδο της τυροκομίας  της Ελληνικής αγοράς, από το 1945 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Άντισσα, Λέσβου όπου και δημιουργήθηκε μικρή τυροκομική μονάδα, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Ε. Θυμέλη . Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ιδία περιοχή ενώ με συνεχόμενες επενδύσεις η παραγωγική δυναμικότητα επεξεργασίας γάλακτος του τυροκομείου είναι της τάξης των 40 τόνων ημερησίως.  Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.