ΔΙΡΦΥΣ

Η εταιρεία ΔΙΡΦΥΣ ΑΕ έχοντας παρουσία στον κλάδο των ποτών της Ελληνικής αγοράς από το 1981, ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Στενή Ευβοίας, όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιό της, από τον ιδρυτή της επιχείρησης Γερακίνη Κώστα. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή, στις παρυφές του όρους Δίρφυς. Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε ανακατασκευή του κτιρίου του εργοστασίου και σε αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού με πλήρης αντικατάσταση του παλαιού. Το ύψος της επένδυσης ξεπέρασε τα 13,0 εκ.€. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.