ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης έχοντας παρουσία στον κλάδο των μπαχαρικών, της Ελληνικής αγοράς, από το 1971 ξεκίνησε τη διαδρομή του από  τον Κρόκο Κοζάνης όπου και δημιουργήθηκε το εργοστάσιό του Συνεταιρισμού. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.