ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

Η εταιρεία ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε  έχοντας παρουσία στον κλάδο της παραγωγής τοματών υδροπονίας της Ελληνικής αγοράς, από το 2012 ξεκίνησε τη διαδρομή της από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας όπου και δημιουργήθηκε το 2011 από τον ιδρυτή της επιχείρησης Ευσταθίου Αριστείδη Η ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2015 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.