ΠΥΡΗΝΑΣ

Η εταιρία « ΠΥΡΗΝΑΣ  ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ  ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΑΕ»  και με διακριτικό τίτλο «ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ»  δραστηριοποιείται στους κλάδους της Πυρηνελαιουργείας από το 1993 και των οικοδομικών υλικών από το 2003 . Αποτελεί φυσική συνέχεια της οικογενειακής επιχείρησης της οικογενείας   ΚΟΥΤΕΛΑ  από το  1969  στο Ν. Μεσσηνίας. Διαθέτει  δύο  βιομηχανικές  μονάδες  στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Καλαμάτας ,  ένα πυρηνελαιουργείο και ένα ασβεστοκάμινο. Παράγει  πυρηνέλαιο , πυρηνόξυλο, ασβέστη και ασβεστοπολτό . Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί  φέτος  το 2018 με το σήμα «ΕΛΛΑ–ΔΙΚΑ ΜΑΣ»  πληρώντας τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που απαιτούνται.