ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
01 Ιουν
Η SKAG – Θ.Κ.ΣΚΑΓΙΑΣ ΑΒΕΕ είναι η πρώτη εταιρία που συμμετέχει στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ και δεν ανήκει στις αμιγείς κατηγορίες προϊόντων Super Market , ένδειξη της δυνατότητας επέκτασης της χρήσης του σήματος σε Παραγωγικές εταιρίες ανεξαρτήτως κατηγορίας.

H EUROCERT πιστοποίησε την ελληνικότητα της εταιρείας με βάση το «Πρότυπο Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – μέλη το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ. Η πρωτοβουλία, αποτελείται από μία «κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας που αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.
 
H SKAG, μια αμιγώς Ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία και αναγνώριση και πολυετή εμπειρία στο χώρο των αναλώσιμων υλικών, παράγει χαρτικά είδη γραφής, όπως, τετράδια, σπιράλ θεμάτων, μπλοκ γραφής. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 55 χρόνια, έχοντας κατορθώσει να εξάγει σήμερα σε πάνω από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον η SKAG φροντίζει για τη συνεχή ανανέωση του εξοπλισμού της, χρησιμοποιώντας την πιο πρόσφατη, σύγχρονη και ασφαλή τεχνολογία κατασκευάζοντας προϊόντα που εμπνέουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους καταναλωτές.

Η συμμετοχή της SKAG στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» πιστοποιεί την ελληνικότητα της σε σχέση με την Ιδιοκτησία, την Παραγωγή και τη Βάση της δραστηριότητας, στοιχεία που δημιουργούν υψηλότερη σχετική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πιστοποίηση της εταιρείας SKAG αφορά επίσης ποιοτικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των παραγόμενων προϊόντων.

Οι εταιρείες που ανήκουν στην πρωτοβουλία συμβάλουν ενεργά στην Ελληνική οικονομία, συνεργάζονται με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις,  και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις. Εταιρείες που επιλέγουν παρά τις αντιξοότητες και τα συνεχώς αυξανόμενα αντικίνητρα, να διατηρούν το κέντρο των ανά τον κόσμο δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας. Τα προϊόντα υψηλής διαφοροποίησης που δημιουργούνται, παράγονται και ανήκουν στις Ελληνικές αυτές επιχειρήσεις, αποτελούν εθνικό πλούτο από τον οποίο εξαρτάται άμεσα το βιοτικό  επίπεδο, το εθνικό εισόδημα, η εργασία και συνολικότερα η ευημερία της χώρας μας.