ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
22 Ιουν

Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επεκτείνει περαιτέρω την αριθμητική δυναμική της καλωσορίζοντας το νέο Μέλος Sativa. Η ένωση, απαρτιζόμενη από 43 μέχρι σήμερα δυναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις, συνεχίζει την προώθηση του σύγχρονου παραγωγικού και επιχειρηματικού πολιτισμού της χώρας μας με τη στήριξη ολοένα και περισσότερων εταιριών που διακρίνονται για την ελληνικότητα της Έδρας, Παραγωγής και Ιδιοκτησίας τους.
Η εταιρεία Sativa, ιδρύθηκε στους Μολάους Λακωνίας με βασικό αντικείμενο την τυποποίηση αγροτικών προϊόντων και κύριο προϊόν τις βρώσιμες ελιές. Κίνητρο για την  ίδρυσή της αποτέλεσε η αγάπη των εμπνευστών της για τον «πολιτισμό της ελιάς» και η φιλοσοφία τους για τη σχέση του ανθρώπου με τη γη, τη φύση και τα προϊόντα της, που οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ο νομός Λακωνίας που εδρεύει η εταιρεία επιλέχθηκε για το πρόσφορο έδαφός του, χάρη στο οποίο κατακλύζεται από ελαιώνες, αποτελώντας μία από τις βασικές περιοχές όπου καλλιεργείται η ποικιλία «Ελιές Καλαμών». Η Sativa εξειδικεύεται τόσο στις Ελιές Καλαμών όσο και σε μια ευρεία γκάμα από όλες τις ελληνικές ποικιλίες ελιών, καλλιεργώντας ιδέες που διαφοροποιούν τα προϊόντα της και προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους πελάτες της. Έτσι, κάτω από άριστες εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες, οι ελιές της Sativa ξεχωρίζουν για τη μοναδική γεύση, το άρωμα και την υφή τους, επιβεβαιώνοντας την ιδιαίτερη σχέση των παραγωγών τους με τη γη.
Παράλληλα με τα υψηλής ποιότητας προϊόντας της, η εταιρεία έχει κυρίως  «καλλιεργήσει» σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες της, καθιστώντας την εδώ και χρόνια έναν από τους πιο αξιόπιστους προμηθευτές για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της εμπορίας τροφίμων. Η Sativa «καλλιέργησε» ακόμα αρχές και αξίες που εγγυώνται την επιτυχία των προϊόντων της, την υγιή της επιχειρηματικότητα και την ορθολογική της ανάπτυξης με τη δημιουργία των σωστών υποδομών. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει σταθερά τις ανάγκες των πελατών της πριν και μετά την πώληση, ενώ συμβάλλει σε μεγαλύτερη κλίμακα στη διάδοση της ποιότητας της ελληνικής ελιάς σε όλο τον κόσμο.