ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
25 Μαϊ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», εφαρμόζει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) καθώς και κάθε σχετικό εθνικό νόμο ή διάταξη στην Ελλάδα σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.
Η παρούσα  Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων του συνδέσμου μας περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε, συλλέγουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων προσωπικών δεδομένων προσώπων που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, εγγράφονται στις εκδηλώσεις μας ή στο Newsletter, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και έρχονται σε επαφή μαζί μας online ή offline. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, τη συλλογή, τη διατήρηση, αποθήκευση και χρήση εξαιρετικά περιορισμένου αριθμού μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων προσωπικών πληροφοριών όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.
Επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε, διατηρούμε, χρησιμοποιούμε αυτό το περιορισμένο ποσό μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων δεδομένων για να σας κρατάμε ενημερωμένους με πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τον σύνδεσμό μας, να σας ενημερώνουμε με τα τελευταία νέα μας, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, φόρουμ, υπηρεσίες ώστε να διατηρήσετε μια επιχειρηματική σχέση μαζί μας, να ανιχνεύσουμε και να προλάβουμε τυχόν απάτες ή παράνομη δράση καθώς και να βοηθηθεί η τεχνική διαχείριση της ιστοσελίδας μας κλπ. Διατηρούμε τα εν λόγω δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Αναγνωρίζετε επίσης ότι η «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» ενδέχεται να τροποποιεί, να προσαρμόζει ή να ενημερώνει περιοδικά την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων.
 
Προσωπικά δεδομένα
Δίνουμε αξία στην Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, επομένως επεξεργαζόμαστε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε μόνο ένα εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό μη ευαίσθητων και μη κρίσιμων Προσωπικών Δεδομένων μόνο εντός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ».
Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη επεξεργασία  των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του GDPR. Δεν επεξεργαζόμαστε, δεν αποθηκεύουμε, δεν χρησιμοποιούμε ούτε μοιραζόμαστε τα ευαίσθητα ή κρίσιμα δεδομένα σας με τρίτους.
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, κάποιες υπηρεσίες ή τμήματα της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να απαιτούν να μας παρέχετε περιορισμένο αριθμό μη κρίσιμων προσωπικών δεδομένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να μην παραχωρήσετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα που ζητήσαμε από εσάς, ενδέχεται να μην είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας και να μην μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες και να σας κοινοποιήσουμε ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
 
Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους
Δεν πουλάμε, δεν μοιραζόμαστε, δεν διανέμουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους εκτός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες, συνεργάτες κλπ. που συμφωνούν να τα αντιμετωπίσουν σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης να μεταφερθούν σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν αρχικά ή ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συνάψει συμφωνία με εμάς να χρησιμοποιούν μόνο Προσωπικά Δεδομένα για τον συμφωνηθέντα σκοπό και να μην πωλούν ή να αποκαλύπτουν τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται από το νόμο, ή όπως δηλώνεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων.
 
Δικαιώματα για τα προσωπικά σας δεδομένα
Μπορείτε πάντα να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας και να διαλέξετε να διαγραφείτε από τη βάση δεδομένων μας ή να ζητήσετε να ξεχασθούν τα δεδομένα σας για μια χρονική περίοδο ή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε ή να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε ή διορθώσουμε τα δεδομένα σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να ξεχάσουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε, να σας δώσουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε προσωπικά σας δεδομένα κρατούμε και επεξεργαζόμαστε, στέλνοντας μας ένα απλό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκφράζοντας την επιθυμία σας: e.ypaspisitidi@ella-dikamas.gr. Αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε, να ξεχάσουμε για μια περίοδο, να ενημερώσουμε, να διορθώσουμε, να σας δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας, θα σεβαστούμε την επιθυμία σας και θα ανταποκριθούμε άμεσα. Λάβετε υπόψη ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, εάν είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με  απαιτήσεις νόμου ή για την επίλυση διαφορών.
 
Συνδεδεμένοι ισότοποι και κοινωνικών δίκτυα
Για διευκόλυνση, οι συνδέσεις ενδέχεται να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας που συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες ("Συνδεδεμένες ιστοσελίδες") ή με κοινωνικά δίκτυα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστοσελίδων ούτε κοινωνικών δικτύων και αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων δεν αφορά και δεν καλύπτει τις πολιτικές προστασίας δεδομένων άλλων ιστοσελίδων, συνδεδεμένων ιστοσελίδων ή εταιρειών που δεν είμαστε κύριοι ή δεν ελέγχουμε, παρά μόνο για το περιεχόμενο και τα δεδομένα των σελίδων που ελέγχουμε και χρησιμοποιούμε στα κοινωνικά δίκτυα. Οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες και τα κοινωνικά δίκτυα ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα επιπλέον εκείνων που συλλέγουμε στην ιστοσελίδα μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για καμία από αυτές τις ιστοσελίδες ή τα κοινωνικά δίκτυα, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που περιγράφονται ή προσφέρονται σε αυτά ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτά. Σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε και να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων κάθε συνδεδεμένης ιστοσελίδας και κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να κατανοήσετε πώς επεξεργάζονται, συλλέγουν, αποθηκεύουν, χρησιμοποιούν και προστατεύουν τα δεδομένα.
 
Google Analytics
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τον εξορθολογισμό βελτιστοποίηση και την επισκεψιμότητα. της ιστοσελίδας μας. Το "Google Analytics" είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την Google Inc, παρέχοντας λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα μιας ιστοσελίδας. Το Google Analytics χρησιμοποιεί πολιτική "cookies" για να βοηθήσει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πολιτική προστασίας δεδομένων του Google Analytics και της Google Inc. Σας ενθαρρύνουμε να αναζητήσετε και να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων των Google Analytics και Google Inc.
 
Ασφάλεια δεδομένων
Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών Δεδομένων σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα για την προστασία αυτών των πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών που διατηρούμε στα αρχεία μας από απώλεια, κακή χρήση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση και καταστροφή. Δυστυχώς, καμία εταιρεία ή υπηρεσία δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια, μη εξουσιοδοτημένη είσοδο ή χρήση, αποτυχία υλικού ή λογισμικού και άλλους παράγοντες, ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων του χρήστη ανά πάσα στιγμή.
 
Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των παιδιών
Δεν συλλέγουμε ή ζητάμε προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μην επιχειρήσετε να καταχωρίσετε ή να στείλετε προσωπικά δεδομένα για εσάς. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει Προσωπικά Δεδομένα από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 16 ετών, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αμέσως.
 
Πολιτική Cookies
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία όταν περιηγείστε στον ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.
 
Ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου δεδομένων
Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας, οπότε ίσως χρειαστεί να ενημερώνουμε από καιρού εις καιρόν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα πάντα με το GDPR, και άλλους νόμους της ΕΕ και τους ελληνικούς νόμους. Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά αυτή η Πολιτική Απορρήτου ελέγχοντας την ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτού του μενού αυτής της σελίδας.
 
Σε περίπτωση ανησυχίας, πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Για οποιαδήποτε ανησυχία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στo: e.ypaspistidi@ella-dikamas.gr