ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
06 Ιουλ
Όσο πιο έκδηλα είναι τα σημάδια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, τόσο πιο συστηματική αποδεικνύεται πλέον η στροφή των καταναλωτών στα ελληνικά προϊόντα, όπως επισημαίνει το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Είναι πλέον σε όλους σαφές πως κάθε φορά που καταναλώνεται ένα εισαγόμενο προϊόν, χάνεται μια ευκαιρία για μια ελληνική εταιρία να πουλήσει ένα αντίστοιχο προϊόν, το οποίο θα προσέθετε αναλογικά μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στην εθνική οικονομία.
Η μεγάλη πρόκληση της γενιάς μας δεν είναι το υψηλό χρέος, αλλά η αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουμε στην Ελλάδα, η οποία σήμερα δεν επαρκεί , ώστε να έχουμε ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα να αποπληρώνουμε το χρέος μας, με στόχο τις μελλοντικές επενδύσεις και την ανάπτυξη.
 
Κάνοντας λόγο για προστιθέμενη αξία, εθνική παραγωγή πλούτου δηλαδή, αναφερόμαστε στο καθαρό οικονομικό όφελος που παράγεται και μένει στην Ελληνική Οικονομία με οποιαδήποτε μορφή (φόροι, μισθοί, αμοιβές, κέρδη, πωλήσεις, προμήθειες κλπ) από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα ή τιμολογείται από εδώ. Πιο αναλυτικά, ένα προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα από ελληνική εταιρία που τιμολογεί και φορολογείται στην Ελλάδα, ανήκει σε μέτοχους που έχουν την βάση τους την Ελλάδα, απασχολεί εργαζόμενους και συνεργάτες που ζουν στην Ελλάδα, περιέχει πρώτες ύλες που ιδανικά προέρχονται από την ελληνική Γη και συσκευάζεται με υλικά που παράγουν ελληνικές εταιρίες αποτελεί ελληνικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 
Στην κορυφή της πυραμίδας παραγωγής προστιθέμενης αξίας βρίσκονται οι Μεταποιητικές επιχειρήσεις, Ελληνικής ιδιοκτησίας, εταιρίες δηλαδή που έχουν την φορολογική και παραγωγική τους βάση στην Ελλάδα και ανήκουν όχι σε πολυεθνικές αλλά σε μέτοχους, φύσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία με τη σειρά τους έχουν βάση και κρατούν τα κέρδη τους στη χώρα μας.
 
Οι πολυεθνικές εταιρίες που κατέχουν τα υψηλότερα μερίδια αγοράς στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης παράγουν στη χώρα μας ένα μικρό μόνο αριθμό από τα προϊόντα που διαθέτουν στην Ελληνική αγορά , είτε σε δικές τους εγκαταστάσεις, είτε με «φασόν» σε ελληνικές επιχειρήσεις. Ενώ λοιπόν οι ξένες επιχειρήσεις παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα από μικρής έως και μηδενικής προστιθέμενης αξίας, οι αντίστοιχες ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας με ίδια κεφάλαια και μέσω της εξωστρέφειας, συμβάλλουν στην αύξηση του Α.Ε.Π., αποτελώντας πολύτιμη πηγή στήριξης της εγχώριας οικονομίας.
 
Έτσι δημιουργήθηκε το « ΕΛΛΑ - ΔΙΚΑ ΜΑΣ », ένα σήμα που θα πιστοποιεί την ελληνικότητα των προϊόντων που προέρχονται από τη δική μας γη,  από έλληνες επιχειρηματίες που παρά τις αντιξοότητες και την ύφεση που παρουσιάζει επί τόσα χρόνια η χώρα μας, κατάφεραν να παραμείνουν ελληνικές, να διατηρήσουν τα κεφάλαια και την έδρα τους στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά τους με ενεργή κοινωνική δράση και συνεχείς επενδύσεις, για να μπορούν να μας προσφέρουν το καλύτερο.
Η κοινότητα των εταιρειών ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ έχει μεγαλώσει και περιλαμβάνει μεγάλες Ελληνικές εταιρίες, όπως Agrino, ΛΟΥΞ, ΕΨΑ, Νιτσιάκος, Ζαγόρι, Μέγα , Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΗΛΙΟΣ και μπύρα ΝΗΣΟΣ. Οι εταιρίες αυτές λειτουργούν με γνώμονα την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της πατρίδας μας και συμβάλλουν στην εθνική παραγωγή πλούτου με υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα.
   
Αυτή είναι η Ελλάδα που αγαπάμε και θα συνεχίσουμε να επιβραβεύουμε, καταναλώνοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ελληνικής ιδιοκτησίας. Κάντε και εσείς τη σωστή κίνηση, επιλέγοντας ένα γνήσια ελληνικό προϊόν!