ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
01 Αυγ
Την Hellas Frost ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε καλωσορίζει η πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στην κοινότητα των εταιρειών με πιστοποιημένη -από την EUROCERT- ελληνικότητα. Η πιστοποίηση έγινε με βάση το αναλυτικό και ευρύ «Πρότυπο Απαιτήσεων»  της εταιρείας που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – μέλη το συγκεκριμένο σήμα. 
Με έδρα τον Έβρο, η Hellas Frost ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.  ιδρύθηκε με βασική μελέτη την μέθοδο της βιολογικής καλλιέργειας και της συμβατικής καλλιέργειας λαχανικών προσφέροντας προϊόντα ταχείας και βαθιάς κατάψυξης. Όλα τα προϊόντα της εταιρείας παρασκευάζονται με αυστηρούς έλεγχους και σύγχρονα μέσα παραγωγής υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, προσφέροντας έτσι στους καταναλωτές υψηλής ποιότητας και θρεπτικής αξίας κατεψυγμένα λαχανικά.
Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» πιστοποιεί την ελληνικότητα της εταιρείας «Hellas Frost ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε» σε σχέση με την Ιδιοκτησία, την Παραγωγή και τη Βάση της  δραστηριότητας, στοιχεία που δημιουργούν υψηλότερη σχετική προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιστοποίηση της  «Hellas Frost ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε» αφορά επίσης ποιοτικά κριτήρια που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και των παραγόμενων προϊόντων. 
Οι εταιρείες που ανήκουν στην πρωτοβουλία συμβάλουν ενεργά στην Ελληνική οικονομία, συνεργάζονται με άλλες Ελληνικές επιχειρήσεις,  και συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις.