ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
16 Νοε
Η εταιρεία ΑΓΑΝ πιστοποιήθηκε από την EUROCERT για την ελληνικότητά της και εντάχθηκε στην κοινότητα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» με το διακριτό σήμα. Η ΑΓΑΝ δραστηριοποιείται με επιτυχία από το 2012 στο κλάδο της παραγωγής τομάτας, αποτελώντας μια υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας επιχείρηση του αγροτικού κλάδου.

Πιο αναλυτικά, η απόκτηση του σήματος «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την ΑΓΑΝ πιστοποιεί ότι η εταιρεία καλύπτει μια σειρά από συγκεκριμένα κριτήρια όπως η παραγωγή των προϊόντων της να γίνεται στην Ελλάδα και η ιδιοκτησία καθώς και η έδρα της επιχείρησης να είναι Ελληνική. Στα κριτήρια συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ασφάλεια παραγόμενων προϊόντων και η προστασία των καταναλωτών καθώς και οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της  κοινωνίας.

Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» δημιουργήθηκε από την EUROCERT με σκοπό την πιστοποίηση της Ελληνικότητας της Ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου και με σκοπό να προάγει την αριστεία στην επιχειρηματικότητα. 

Το σήμα, εφόσον πληρούνται  συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που απαιτούνται για την απονομή του, μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων της επιχείρησης  και να προσφέρει την ορθή γνώση για την Ελληνικότητα κάθε προϊόντος που κυκλοφορεί στα Ελληνικά ράφια, καθώς υπάρχουν μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια για την πιστοποίηση αυτού. Έτσι, όταν κάποιος αγοράζει ένα προϊόν που φέρει το σήμα αυτό βοηθάει την ελληνική οικονομία αφού η έδρα της εταιρείας είναι εντός της Ελλάδας, καθώς επίσης και το ελληνικό εργατικό δυναμικό αφού η παραγωγή γίνεται σε ελληνικά εργοστάσια.

Επίσης το σήμα στοχεύει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για προϊόντα και υπηρεσίες εγχώριας παραγωγής και προέλευσης προσθέτοντας ταυτόχρονα αξιοπιστία και κύρος αλλά και συμβάλλοντας μέσω της κοινότητας στη συνεργασία των ελληνικών επιχειρήσεων που θα προσφέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ελληνικότητας  συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανάπτυξης διασφαλίζοντας παράλληλα, μέσα από τον αξιόπιστο έλεγχο ότι κάθε εταιρία- μέλος της κοινότητας, πληροί συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που σφραγίζουν την ελληνική της ταυτότητα.