ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
15 Ιουλ

                                
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), η οποία διεξήχθη το 2014 σε δείγμα 2.000 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκε ότι η ελληνική προέλευση αποτελεί όλο και περισσότερο σημαντικό κριτήριο επιλογής προϊόντος και υπηρεσίας από τους καταναλωτές.

Στην ερώτηση σχετικά με το αν αγοράζουν περισσότερα ελληνικά προϊόντα για να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, το 77% απαντά θετικά, ενώ το 10% των καταναλωτών αναφέρει ότι διαφωνεί.