ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
23 ΜαρΗ εταιρεία-μέλος της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. είναι        πλέον μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Ξηρών Καρπών και Αποξηραμένων Φρούτων  (International Nut and DriedFruit Council - INC). Το INC είναι η διεθνής πηγή  πληροφόρησης γιατους ξηρούς καρπούς και τα αποξηραμένα φρούτα. Παρέχει  πολύτιμες πληροφορίες σχετικά μετην υγεία, τη διατροφή, την ασφάλεια των  τροφίμων, διεθνή στατιστικά στοιχεία, κανονισμούς, ποιοτικά πρότυπα και πολλά  άλλα.

Όπως τονίζει η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. κα. Πέτρου Αγγελική: «Με τη συμμετοχή αυτή στοχεύουμε στην πληρέστερη ενημέρωσή μας σχετικά με τα διεθνή δρώμενα και κατʼ επέκταση στην προώθηση της εξωστρέφειάς μας».