ΜΕΓΑ Α.Ε.

Η ΜΕΓΑ Α.Ε.,100% ελληνική εταιρεία, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη. Με προϊόντα άριστης ποιότητας και παρουσία σε 4 Ηπείρους, προσφέρει μια ξεχωριστή πρόταση στην προσωπική υγιεινή. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2015, πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.