ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στη επεξεργασία προϊόντων χάρτου Tissue, την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών καθώς και την εμπορία ειδών προσωπικής υγιεινής και συναφών ειδών από το 1985. Είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες του κλάδου Χαρτιού – Απορρυπαντικού, απασχολώντας 180 άτομα προσωπικό.
Οι υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις, οι αποθηκευτικοί χώροι και τα γραφεία της βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι εγκατεστημένο το υποκατάστημα που εξυπηρετεί τη Βόρεια Ελλάδα.
Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2016 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.