ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε., κορυφαία ελληνική εταιρεία στο χώρο των ελαιολάδων, σπορελαίων, αλλά και προϊόντων delicatessen ιδρύθηκε το 2000. Είναι θυγατρική της “ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.”, μιας εκ των μεγαλύτερων εταιρειών τροφίμων & αγροτικών προϊόντων στη χώρα μας απο το 1970, όταν το όραμα των εκ Μικράς Ασίας προσφύγων Ηλία Ηλιάδη & Αριστοτέλη Οφλούδη έγινε πραγματικότητα. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.” βρίσκονται στο Καλαμάκι Κορινθίας, τα δε προϊόντα της εξάγονται σε 40 χώρες των 5 ηπείρων. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2016 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.