ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ

Η εταιρεία ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ έχοντας παρουσία στην Ελληνική αγορά, από το 1860 ξεκίνησε τη διαδρομή της στο Πλωμάρι της Λέσβου όπου και δημιουργήθηκε το εργοστάσιό της από τους ιδρυτές της , την οικογένεια Βαρβαγιάννη. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η εταιρεία ΟΥΖΟ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2016 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.