ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΝΑΚΗ

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε. έχοντας παρουσία στην Ελληνική αγορά, από το 1983 ξεκίνησε τη διαδρομή της από το χωριό Παπαγιάννης στην Φλώρινα όπου και δημιουργήθηκε το πρώτο εργοστάσιό της από τους ιδρυτές της επιχείρησης, τα αδέλφια Λάζαρος και Δημήτρης Δινάκης. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2015 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.