ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
10 Νοε
Η πιστοποίηση αυτή ενημερώνει τον καταναλωτή για την ελληνικότητα τόσο της επιχείρησης όσο και του προϊόντος που διακινεί. Το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» απονέμεται στις επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
 
Η εταιρία Agrino λαμβάνει την πιστοποίηση με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» καθώς είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, παράγει ελληνικά προϊόντα, έχει την έδρα της στην Ελλάδα, απασχολεί Ελληνικό εργατικό δυναμικό και έχει ενεργό κοινωνική δράση συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό τόσο στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας.
 
Από το 1955 μέχρι σήμερα η εταιρία Agrino δημιουργεί και προσφέρει στην ελληνική οικογένεια γεύσεις και επιλογές, για την καθημερινή της διατροφή.