ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
08 Μαρ
Πώς θα ανακάμψει η ελληνική οικονομία όταν σαν χώρα δαπανήσαμε ετησίως 33 εκατ. για να εισάγουμε ιταλικό χαρτί υγείας, 122 εκατ. σε ισπανικά ρούχα και παπούτσια, 16,5 εκατ. σε γαλλικές προτηγανισμένες πατάτες και 1 δις για εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος; Ακόμα και στον ελληνικό καφέ, περίπου το 80-90% του συνολικού τζίρου πωλήσεων μονοπωλείται από πολυεθνικές επιχειρήσεις.


Από αριστερά: Μ.Αγγελάκας, Π.Μαρλαφέκας, Γ.Μπάλτας, Α.Πιστιόλας & Α.Σκορδάς

Η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ επιβραβεύει τις εταιρείες που βλέπουν την Ελλάδα σαν βάση της δραστηριότητας τους και όχι σαν μία ακόμα αγορά τόνισαν τα μέλη του Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ.Άγις Πιστιόλας και κ.Πλάτωνας Μαρλαφέκας, στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η δεξαμενή σκέψης ΡΕΥΜΑ στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στις 6 Μαρτίου.


Για το τρίπτυχο Έδρα - Ιδιοκτησία - Παραγωγή στην Ελλάδα μίλησε ο Άγις Πιστιόλας,
Πρόεδρος Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Κάθε φορά́ που καταναλώνουμε ένα εισαγόμενο ή τοπικά παραγόμενο, πολυεθνικών συμφερόντων, τρόφιμο, ποτό, αναψυκτικό, καθαριστικό ή καλλυντικό, χάνεται η ευκαιρία ώστε μια Ελληνική́ παραγωγός εταιρία να πουλήσει ένα ίδιο προϊόν, ίσης ποιότητας, με υψηλότερη προστιθεμένη αξία στην Ελληνική́ Οικονομία προς όφελος όλων. Χάνεται αξία και από την εφοδιαστική αλυσίδα και χάνεται η πιθανότητα δυνητικών εξαγωγών.
Οι εταιρείες- μέλη της Πρωτοβουλίας, φορολογούνται στην Ελλάδα και επανεπενδύουν τα κέρδη τους στην ελληνική οικονομία. Δημιουργούν υψηλής ποιότητας διαφοροποιημένα προϊόντα που στη διεθνή αγορά λειτουργούν ως πρεσβευτές της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα να δημιουργείται υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία.Για την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις, μίλησε το μέλος
Δ.Σ. της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, κ.Πλάτωνας Μαρλαφέκας.