ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
31 Μαρ
Δείτε το βίντεο εδώ

Παρά τις όλο και δυσχερέστερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η επιχειρηματικότητα στη χώρα, υπάρχουν εκείνοι που επιμένουν να διατηρούν το τρίπτυχο "Ιδιοκτησία-Παραγωγή-Έδρα" στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις ώστε να δημιουργείται υπερπολλαπλάσια προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία και ο εθνικός πλούτος να μένει εδώ και να επανεπενδύεται στην κοινωνία. Στη Συνέντευξη Τύπου της πρωτοβουλίας Ελλα-δικα μας, που αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών - μεταποιητικών επιχειρήσεων ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας, ο Αλέξανδρος Κουρής (παραγωγός της μπύρας ΝΗΣΟΣ) κατα θέτει το θέμα της προστιθέμενης αξίας της ελληνικότητας στον δημόσιο διάλογο.