ΝΕΑ & Μ.Μ.Ε

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
23 Μαϊ

Συναντηθήκαμε ξανά, τα μέλη της Πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» σε έναν πανέμορφο χώρο, στο The Zillers roof garden, με φόντο-έμπνευση το βράχο της Ακρόπολης και παρουσιάσαμε το πρόγραμμα της Πρωτοβουλίας για το 2017, που στηρίζεται στην περαιτέρω αύξηση της αναγνωρισιμότητας του σήματος και την προσέλκυση ακόμα περισσοτέρων μελών από το ήδη ικανοποιητικό 29!! 
 
Σε αυτό το πλαίσιο:
 
Καλούμε τους Έλληνες καταναλωτές, εμπόρους και επαγγελματίες  να γνωρίσουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις – μέλη της πρωτοβουλίας «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»
 
Καλούμε όλους τους κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς, δημοσιογραφικούς και επαγγελματικούς φορείς σε συνεργασία.
 
Καλούμε όλες τις παραγωγικές-μεταποιητικές, επιχειρήσεις που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια να εγγραφούν, να πιστοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία 
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ»