ΖΑΓΟΡΙ

Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχοντας 57 χρόνια  παρουσία στην Ελληνική αγορά αποτελεί την εταιρεία η οποία εμφιαλώνει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ. Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα τρία εργοστάσια με καθετοποιημένη παραγωγή στις περιοχές του Περίβλεπτου, της Κρανούλας καθώς και στη βιομηχανική περιοχή των Ιωαννίνων. Οι ιδιόκτητες πηγές της εταιρείας βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου. Η ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2014 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.