ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ έχοντας παρουσία στον κλάδο της παραγωγής κηπευτικών υπό κάλυψη, της παραγωγής αυτόριζων και εμβολιασμένων σποροφύτων κηπευτικών καθώς και στην εμπορία γεωργικών εφοδίων , στην Ελληνική αγορά, ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1994, οπότε οι τέσσερις μέτοχοι της εταιρίας συνένωσαν  της ατομικές τους επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών εφοδίων και ίδρυσαν την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕΕ. Το 2008 δημιούργησαν στη θέση Βουλιέρι Φιλιατρών πρότυπη θερμοκηπιακή υδροπονική μονάδα παραγωγής κηπευτικών υπό κάλυψη καθώς και μονάδα παραγωγής σποροφύτων και το 2017 μονάδα δυκτιοκηπίου. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2018 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.