ΕΨΑ

Η εταιρεία ΕΨΑ Α.Ε. έχοντας παρουσία στην Ελληνική αγορά από το 1924 ξεκίνησε τη διαδρομή της από την Αγριά Βόλου όπου και ιδρύθηκε υπό την επωνυμία Εταιρεία Ψυγείων Αγριάς Α.Ε. από τα αδέλφια Ιωάννη και Γεώργιο Κοσμαδόπουλο. Σήμερα, οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου της συνεχίζουν να βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η ΕΨΑ Α.Ε. έχει πιστοποιηθεί με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από το 2013 πληρώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά κριτήρια που απαιτούνται.